Değerlendirme Kriterleri;

1 – Özgün Değer – 40 puan

Proje önerisi Erzincan ilinde ne gibi eksikleri ortaya koymakta, bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmaktadır

2 –  Yöntem – 20 puan

Projede uygulanacak yöntem(ler) öngörülen hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

3 –  Proje Yönetimi ve Planlanması– 20puan

Projede öngörülen iş‐zaman planlaması projenin yürütülmesi için ne kadar uyumludur? Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında alınması öngörülen tedbirler (B Planı) ne ölçüde gerçekçi ve uygulanabilirdir?

4 –  Kazanımlar ve Yaygın Etki – 20 puan

Projede elde edilmesi öngörülen çıktıların Erzincan ilinde sorunları çözme potansiyeli ne düzeydedir? Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması,  yerel ürünlerin pazarlanması, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?

 

NOT: 60 Puan altında kalan fikirler sıralama dışı bırakılacaktır. Özgün değer puanı 20 puan altında kalan fikirler değerlendirme dışıdır.

 1,354 toplam,  1 günlük

Comments are closed.